hero

Søknad om DNMFs Inntektsforsikring

Forsikring ved arbeidsledighet/permittering og/eller sykemelding

Inntektsforsikring
Inntektsforsikring
Signering

Vennligst vent

Inntektsforsikring
Opplysninger om den forsikrede (medlemmet)
Fornavn
*
Etternavn
*
Adresse
*
Postnummer
*
Poststed
*
Fødsels- og personnummer
*
Telefonnummer
*
Epost
*
Velg startdato
Forsikringens startdato
*
Velg forsikringsdekning og forsikringssum
Arbeidsledighetsforsikring
Arbeidsledighetsforsikring
 
Valgt forsikringssum per måned:
*
* Forsikret beløp kan ikke overstige 30% av forsikredes brutto årsinntekt.
Jeg erklærer herved at:
*
Sykemeldingsforsikring
Sykemeldingsforsikring
 
Valgt forsikringssum per måned:
*
* Forsikret beløp kan ikke overstige 30% av forsikredes brutto årsinntekt.
Jeg erklærer herved at:
*
Egenerklæring
Jeg erklærer herved at:
*